Projekt

PROJEKT

Industri

ESS

Projektledning olika delprojekt inom ESS Conventional Facilities och Facility Management. Design- och byggkoordinering för ett flertal nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Stakeholder/Interface management.Kemira

Projektledning för nybyggnad av laboratorium 1100m2.Bostäder och övriga fastigheter

Entreprenadbesiktning vid ombyggnadsprojekt och renoveringar.

Status- underhållsbesiktningar av fastigheter.

Åtgärds-underhållsprogram.

Kalkyl åtgärdsprogram.

Småhus

Kontrollansvarig småhusprojekt.

Nidumhus, Myresjöhus, Smålandsvillan, Haaks stenhus och arkitektritade villor.Utveckling huskoncept och projektledning av småhus