Projekt

NÅGRA REFERENS PROJEKT

Nedan är några referensprojekt presenterade inom segmenten besiktning - kontrollansvar - projektledning. 


BESIKTNING


Utför besiktning enligt AB04, ABT06, ABS18, förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.

Särskild besiktning  ABT06, fasader och tak


PROJEKT

NYB flerbostadshus


BESTÄLLARE

Bostadsrättsförening


UPPDRAG

Besiktningsman


UTFÖRT

2020

Kungliga Dramaten Stockholm


PROJEKT

Stambyte ca 200 våtrum


BESTÄLLARE

Statens Fastighetsverk


UPPDRAG

Besiktningsman


UTFÖRT

2019

Småhusleverantörer såsom Smålandsvillan, Eksjöhus, Myresjöhus m.fl.


PROJEKT

Nybyggnad av enbostadshus


BESTÄLLARE

Privatpersoner


UPPDRAG

Kontrollansvarig PBL


UTFÖRT

2020KONTROLLANSVARIG


Enligt plan- och bygglagen ska byggherren utse en oberoende kontrollansvarig vid projekt som kräver bygglov och i vissa fall anmälan.

.


Restaurang i Malmö


PROJEKT

Ombyggnad av lokaler till ny restaurang


BESTÄLLARE

Bostadsrättsförening


UPPDRAG

Kontrollansvarig PBL


UTFÖRT

2020PROJEKTLEDNING


Bistår beställen med expertis att leda och styra projekt från idé till färdigställt projekt. Rådgivning och support under alla skeden från projektering till slutbesiktning.

Miljöhus till Brf i Lund


PROJEKT

Nybyggnad av miljöhus


BESTÄLLARE

Privat BRF


UPPDRAG

Kontrollansvarig PBL, ramhandlingar, projektledning, besiktning


UTFÖRT

2019


UNDERHÅLLSPLANERING


Bistår beställen statusbesiktning och åtgärdsprogram för fastigheter för kort- och långsiktig underhållsplanering.


Underhållsplanering


PROJEKT

Renovering flerbostadshus


BESTÄLLARE

Heimstaden


UPPDRAG

Statusbesiktning, programhandling