Om

Andreas Lundström

ProjektledareLundström Byggkonsult AB

Orgnr: 556910-9639


CV


Utbildning

 • Byggnadsingenjör
 • Ledarskap, juridik, byggteknik, kvalitets &-miljöledning


Certifikat

 • Kontrollansvarig PBL - Cert SC0845-11 RISE
 • Entreprenadbesiktning - Cert SC0502-16 RISE
 • EurBE Building expert - AEEBC

        

Dimplomerad

 • PMI Project Management
 • BAS U & P
 • Tillgänglighet TIL
 • Entreprenadjuridik m.m.


Projekt

 • >300 dokumenterade projekt i referensdatabasen (2021)


Arbetslivserfarenhet

 • 20+ år inom entreprenad-, konsult- och beställarsidan som byggnadsingenjör/projektledare/besiktningsman/KA