Hem

Andreas Lundström

Projektledare, kontrollansvarig, besiktningsman

TJÄNSTER 

Projektledning från idé till färdig byggnad/entreprenad.

Rådgivning i alla skeden av byggprocessen, från idéskedet till driftsskedet t.ex förfrågningsunderlag, entreprenadform, upphandling och ekonomisk uppföljning, kalkyler till förstudie, budgetkalkyler och produktionskalkyler etc.

Jag utför också byggskadeutredningar samt underhållsplanering av fastigheter.

Kontrollansvarig enligt PBL och entreprenadbesiktning för ABS18, AB04 och ABT06.OM FÖRETAGET

Lundström Byggkonsult är din rådgivande partner i alla skeden i byggprocessen. Med lång branscherfarenhet, bred kompetens och ett stort expertnätverk hjälper jag er med era byggprojekt. Fokusområden är projektledning, besiktning, kontrollansvarig och byggteknisk rådgivning.  Jag är certifierad enligt RISE (Reasearch Institute of Sweden) i entreprenadbesiktning och kontrollansvarig enligt PBL. Har även EurBe certifikat hos aeebc.org som byggnadsexpert.
FOKUSOMRÅDEN


Projektledning

Hållbarhet

Kontrollansvarig

Entreprenadbesiktning

Arbetar utifrån SS-ISO 21500:2012 och PMI-standarden med anpassning till projektets behov och förutsättningar.


Utveckling och projektledning av koncept för miljövänliga småhus i trä med bara naturliga material och med möjlighet till off-grid.

Se vidare på www.nidum.se.


Utveckling och projektledning av hållbara murade hus av tegel. Se vidare på www.modernategelhus.se


Kontrollansvarig sedan 1999 för i huvudsak bostäder och Industriprojekt.

Certifikatuppgifter:

  • Cert SC0845-11 RISE
  • Behörighet K
  • Giltigt till 2026-03-15


Entreprenadbesiktning

Certifikatuppgifter:

  • Cert SC0502-16 RISE
  • Giltigt till 2026-09