Hem

Andreas Lundström

Projektledare, kontrollansvarig, besiktningsman

OM FÖRETAGET

Lundström Byggkonsult är din rådgivande partner i alla skeden i byggprocessen. Med lång branscherfarenhet, bred kompetens och ett stort expertnätverk hjälper jag er med era byggprojekt. Fokusområden är projektledning, besiktning, kontrollansvarig och byggteknisk rådgivning.  Jag är certifierad enligt RISE (Reasearch Institute of Sweden) i entreprenadbesiktning och kontrollansvarig enligt PBL.
TJÄNSTER 

 

Rådgivning i alla skeden av byggprocessen, från idéskedet till driftsskedet t.ex förfrågningsunderlag, entreprenadform, upphandling och ekonomisk uppföljning, kalkyler från förstudie, produktionskalkyler och budgetkalkyler etc.


Sakkunnig inom byggteknik och byggnadsrelaterade utredningar samt underhållsplanering av fastigheter.


Projektledning  från idé till färdig byggnad/entreprenad med en kundanpassad dialog och behovsanalys för att staka ut rätt väg för projektets framdrift.

FOKUSOMRÅDEN


Projektledning

Arbetar utifrån SS-ISO 21500:2012 och PMI-standarden med anpassning till projektets behov och förutsättningar.


Hållbarhet

Engagerad i hållbarhets och produktionstekniska frågor kring material, design och konstruktion av koncept för  småhusproduktion av sk. offgrid hus. Se vidare på www.nidum.se.


Hållbara murade hus i tegel www.modernategelhus.se i Skåne.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig sedan 1999 för bostäder, mestadels småhus och även Industriprojekt.