Services

Advisors

EXPERT CONSTRUCTION ADVICES

VÅR EXPERTIS


Vi har expertis i flera olika områden inom byggprocessens alla skeden. Nedan ges en översiktiglig bild på vad vi kan hjälpa till mer. Så klart kan ni bara kontakta oss för att höra mer om vad vi kan erbjuda.PROJEKTLEDNING


Projektledning är grundstommen i företagets serviceprofil. Vi arbetar med kunden från idé till färdig byggnad/entreprenad.


Vi arbetar nära kunden i hela processen med en kundanpassad dialog och behovsanalyser för att hitta bästa vägen för projektet.


KVALITETSKONTROLL


I segmentet bygg-& kvalitetskontroll avses främst besiktning av entreprenader, utförandekontroller under produktion samt byggskadebesiktningar. Vi gör också garantibesiktningar 2- och 5- år efter entreprenadens slutbesiktning.


Vi certifierade entreprenadbesiktningsmän enligt RISE.
RÅDGIVNING


Vi ger råd i alla skeden av byggprocessen. Från idéskedet till driftsskedet.

Vi hjälper er med förfrågningsunderlag, entreprenadform, upphandling och ekonomisk uppföljning. Vi gör även kalkyler från förstudie, produktionskalkyler, budgetkalkyler etc. Vi agerar även sakkunniga inom byggteknik och byggnadsrelaterade utredningar.


KONTROLLANSVAR PBL


Som kontrollansvariga så företräder vi byggherren gentemot kommunen och totalentreprenören. Vi bistår byggherren med att ansvara för kontrollplanen som reglerar de kontroller utifrån plan- och bygglagen som åligger byggherren att utföra. Dessa kontroller ska verifieras för att kommunen ska kunna utförda ett slutbesked, vilket behövs för att byggnadsverket ska bli godkänt i lagmässig mening.

ADVISER > SERVICES